Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

                W zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w ramach unijnego programu SKOK  z fizyki uczestniczyli gimnazjaliści z klas III. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

            Celem zajęć było zdobycie bądź ugruntowanie określonego zasobu wiadomości z fizyki a także wykorzystanie jej podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.  Zajęcia miały charakter ćwiczeń poprzedzonych krótką pogadanką, pokazem lub instruktażem. Uczniowie wykonywali doświadczenia fizyczne, korzystając z zasobów pracowni fizycznej, własnej inwencji, komputera czy rzutnika.

            Cykl zajęć został zakończony  pokazem przygotowanym i zaprezentowanym przez uczniów, którego celem było podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Anny Andruszczyszyn   zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu SKOK w dniu 29 maja ( środa) i 31 maja (piątek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

Język angielski w ramach projektu SKOK- zmiana harmonogramu zajęć:

1-2h 08.05. ( środa) 14:30-16:05

3-4h 10.05. (piątek) 13:40-15:15

5-6h 17.05. (piątek) 13:40-15:15

7-8h 22.05. (środa) 14:30-16:05

9-10h 24.05. (piątek) 13:40-15:15

11-12h 29.05. (środa) 14:30-16:05

13-14h 31.05. (piątek) 13:40-15:15

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Anny Andruszczyszyn zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu SKOK w dniu 29 marca ( piątek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

PROJEKT realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SKOK- Szkoły Kształcące Obszary Kluczowe- harmonogram zajęć pozalekcyjnych w drugim roku projektu- 4  semestrze roku szkolnego 2018/2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ