Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Budynek przy ulicy Armii Krajowej 7, przez 56 lat co dzień rano witał uczniów Szkoły Podstawowej numer 1 w Miliczu, a następnie przez 18 lat uczęszczali tu uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu. Placówka ta rozpoczęła swoją działalność 8.06.1945 r., kiedy to pierwszy kierownik szkoły przyprowadził grupę 87 dzieci pod gmach Starostwa Powiatowego i zameldował rozpoczęcie wyjątkowo krótkiego, bo zakończonego 31 lipca, roku szkolnego. 1 września 1945 roku rozpoczął się dla 333 uczniów normalny rok szkolny. W żółtym budynku znalazło również lokum państwowe Gimnazjum i Liceum. Szkoła zatętniła życiem. Uczniów wciąż przybywało. Wielkim wydarzeniem w tym początkowym okresie istnienia szkoły było nadanie jej imienia świętego Stanisława Kostki. 13 listopada 1946 roku został poświęcony sztandar z wizerunkiem patrona ufundowany przez społeczeństwo Milicza. Młodzież szkolna zaopatrzona w ideały swego patrona miała wyrastać na wartościowych obywateli Polski. Aktu poświęcenia dokonano w kościele parafialnym o godzinie 9.00, a rodzicami chrzestnymi było 110 szacownych obywateli Milicza z ówczesnym inspektorem szkolnym Erazmem Idzińskim na czele. W uroczystości brała udział młodzież, delegacje związków zawodowych i organizacji społecznych. Wizerunek patrona towarzyszył uczniom we wszystkich ważnych chwilach życia szkolnego. Niestety już w 1948 roku przestano używać tego pierwszego imienia szkoły. 1 września 1947 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Nowym kierownikiem został pan Bronisław Orzechowski - były więzień hitlerowskich obozów. Rok później część uczniów odeszła do gmachu Gimnazjum. Stało się to na skutek decyzji Ministerstwa Oświaty powołując Szkoły Ogólnokształcące Stopnia Podstawowego i Licealnego, tzw. jedenastolatki. Liczba uczniów i nauczycieli się zmniejszyła. Katastrofą w normalnym, spokojnym rozwoju szkoły był pożar budynku szkolnego, który miał miejsce w nocy z 16 na 17 sierpnia 1970 roku. Była to ostatnia zielona noc dla uczestników kolonii zorganizowanej tu po raz dziesiąty przez Dyrekcję Okręgową PKP we Wrocławiu. Sprawcy nieumyślnego spowodowania pożaru nie wykryto, śledztwo umorzono. Zniszczenia pożarowe były ogromne - spaleniu, a następnie zalaniu wodą, uległa cała szkolna biblioteka. Nauka w roku szkolnym 1970-71 odbyła się w kilku lokalach zastępczych, właściwy budynek poddano niemal natychmiast odbudowie i modernizacji. 19 listopada 1971 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły - odbudowanej, powiększonej, zmodernizowanej - połączone z nadaniem jej imienia Mikołaja Kopernika. Mając takiego patrona, należało mieć sztandar. 1 czerwca 1973 roku ówczesny przewodniczący Edward Wąsowicz wręczył szkole sztandar ufundowany przez społeczeństwo Milicza. Owego dnia inspektor szkoły Tadeusz Staniecki życzył młodzieży szkolnej ażeby tak jak jej patron miała odwagę walczyć o prawdę, o to, by świat był lepszy, piękniejszy ażeby pod tym sztandarem młodzież kształtowała swoje charaktery na dobrych Obywateli naszej Ojczyzny. W międzyczasie liczba nauczycieli i uczniów powiększyła się, jako że do Jedynki dołączono szkołę podstawową nr 2, która dotąd mieściła się w gmachu Liceum Ogólnokształcącego. W 1973 roku nowym dyrektorem szkoły została mgr Maria Kłos, sześć lat później mgr Bronisława Antoniczuk a w roku 1996 mgr. Wanda Ciesielska. 1 września 1994 roku pod opiekę dyrekcji szkoły oddano przedszkole samorządowe i na pieczęciach szkoły pojawił się napis Szkoła Podstawowa nr 1 im, Mikołaja Kopernika i Przedszkole Samorządowe w Miliczu. 12 marca 1999 roku miliccy radni podjęli decyzję o utworzeniu w budynku przy ulicy Armii Krajowej 7 milickiego gimnazjum. W 2001 roku  ostatnie roczniki absolwentów SP1 opuściły mury tej najstarszej szkoły podstawowej szkoły w Miliczu. Od 1999 roku do 2017 roku w murach tej szkoły swoje pasje i zainteresowania rozwijali miliccy gimnazjaliści. Historia zotoczyła krąg i od 1 wzreśnia 2017 roku po 18 latach powstała ponownie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu.