Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2020/2021

w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu

 

I semestr ( 1.09. 2020r. -15.01.2021r.)- 18 tygodni

II semestr ( 01.02. 2021r.- 25.06.2021r.)- 20 tygodni

 

Data, godzina

Typ spotkania/ posiedzenia/ działania

17 września (czwartek)- godz. 16:30- kl. II-V

17:30- kl. VI-VIII

Godz. 18:15

Zebranie z rodzicami

 

 

Rada Rodziców

24.09. ( czwartek) godz. 17:00

Rada Rodziców

 listopad

Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami, wywiadówki partnerskie, wywiadówki on-line

3 grudnia ( czwartek) godz. 14:30

Wystawienie ocen przewidywanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

3-7 grudnia

 

Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen z przedmiotów i zachowania

7 stycznia ( czwartek) godz. 14.30

Ostateczne wystawienie ocen z wszystkich przedmiotów i   z zachowania

14 stycznia ( czwartek)

Wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze

15  stycznia (piątek)

Apel podsumowujący pracę w I semestrze

18 I- 31 I 2021

 

 

Ferie zimowe

 

Marzec

Wywiadówki partnerskie: wychowawca- rodzic- wychowanek

22 kwietnia  (czwartek) godz. 17:00

 Wywiadówka- m.in. orientacja zawodowa dla rodziców uczniów kl. VII i VIII zaproszeni goście: dyrektorzy szkół średnich, pracownik poradni, Urzędu Pracy

do 21 maja (piątek) do godz. 14.30

Wystawienie propozycji ocen rocznych z przedmiotów i ocen zachowania

Do 24 maja (poniedziałek)

Zapoznanie rodziców z  propozycjami ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

25-27 maja

Egzamin klas 8

Do 11 czerwca (piątek) godz. 14:30

Wystawienie ocen za rok szkolny 2020/2021

15 czerwca (wtorek)

Komisja wyboru Absolwenta, Osobowości i Sportowca Roku. 

17 czerwca (czwartek)

Podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy

18 czerwca (piątek)

Odbiór przez uczniów lub rodziców zagadnień na egzamin poprawkowy- gabinet wicedyrektora ds. dydaktycznych w godz. 12.00-13.00

21 czerwca  (poniedziałek)

Apel podsumowujący pracę w II semestrze

 

25 czerwca (piątek) godz. 9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021