Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

                      

   Uwaga!

      W szkole na portierni znajduje się już Lodówka Społeczna, do której wkładamy żywność w ramach akcji ,,Podziel się posiłkiem". Może to być kanapka, owoce, jogurt, warzywa- świeże, nieprzeterminowane, najlepiej opatrzone datą.

Zachęcamy rodziców i uczniów do włączenia się w akcję. Każdy, kto zgłodnieje w czasie lekcji lub zapomni śniadania, będzie mógł skorzystać ze zgromadzonych tam produktów.

                                                                                                                                                                                    

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów SP1

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe Szkoły, w celu wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na miejsce spożywania przez uczniów  posiłków  w szkole.

W szkole zostało wydzielone pomieszczenie  do wydawania ciepłych posiłków

 w formie cateringu, które wyposażono w 7 stołów i 28 krzeseł. W pomieszczeniu brakuje innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej.  Jest to pomieszczenie po byłym sklepiku, znajdujące się  w pobliżu hali sportowej, przy naszej szkole. W bieżącym roku szklonym z  obiadów skorzysta łącznie 75 uczniów, głównie są to dzieci rodziców pracujących, przebywające w świetlicy szkolnej do godz.16.00. Ponadto stołówka  szkolna pozwoliłaby na prowadzenie edukacji prozdrowotnej  w zakresie zdrowego odżywiania, która jest jednym z celów Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

W szkole odbywa się szereg imprez kulturalno- sportowych, podczas których przygotowujemy poczęstunek dla uczestników imprezy. Odpowiednie wyposażenie tego pomieszczenia ułatwi i usprawni organizację przedsięwzięć.

Pomieszczenie wymaga kompleksowego remontu zgodnie z   wymogami  bezpieczeństwa i higieny.  Kolejnym etapem realizacji zadania wyposażenie w niezbędny sprzęt kuchenny  oraz nadanie estetycznego wyglądu  pomieszczeniu promującego zdrowe odżywianie. Nowa jadalnia będzie pełniła funkcję użytkową, jak i dydaktyczną, gdyż stanie się miejscem realizacji szkolnych programów profilaktycznych: ”Zdrowo jem, wiem co jem..”, „ Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”.

Wsparcie finansowe projektu można dokonać na konto Stowarzyszenia przy Szkole SP1 „Wspólna Droga” z dopiskiem „Stołówka w SP1”

Nr konta :35 9582 0000 2000 0026 7344 0001

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły.