Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1

 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników dotowanych dla uczniów

            Regulamin wypożyczania i udostępniania odręczników dotowanych,  z  których korzystać będą uczniowie począwszy od klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016.

1. Podręczniki  są własnością Szkoły.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne).

3. Szkoła  przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice (uczniowie) zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru. Za podpisanie protokołu odpowiedzialny jest wychowawca klasy. Protokoły przechowywane są w bibliotece szkolnej.

4.  Na podstawie art. 22ak ust. 3 pkt.1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811) rodzice są zobowiązani do odkupienia zagubionego lub zniszczonego podręcznika.

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zostanie dostarczony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

7.  Poddręczniki  będą wypożyczone uczniom na początku września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z nauczycielem wychowawcą podczas lekcji.

8. O oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel-wychowawca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza. 9. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

10. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, niepisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik  służy uczniom następnych roczników).

11. Nauczyciel przedmiotu kontroluje stan zniszczenia podręcznika – za zniszczenie powodujące wycofanie podręcznika jest zobligowany o poinformowaniu o tym fakcie rodzica (pkt. 4) i ukaraniu ucznia naganą

12. Dbałość o podręczniki uwzględniamy wystawiając stopień ze sprawowania

Podstawa Prawna: - Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.